18 november 2019

Start van “DeTaalklas”, een samenwerkingsinitiatief van Stichting Orion (PI van Detschool) en Stichting VierTaal (Alexander Roozendaalschool)

Maandag 18 november 2019 is gestart op de Van Detschool met “DeTaalklas”!
Dit is een nieuwe aanbod voor jonge kinderen (4 tot 7 jaar) met gedragsproblematiek en een taalontwikkelingsstoornis. Voor meer informatie verwijzen  wij naar de digitale folder met alle informatie over DeTaalklas! U mag deze folder gerust doorsturen aan uw mensen in uw netwerk of aan collega’ s die mogelijk in DeTaalklas geïnteresseerd zijn!

DeTaalklas is een samenwerkingsinitiatief van Stichting Orion (PI Van Detschool) en Stichting VierTaal (Alexander Roozendaalschool), dat in samenspraak en met ondersteuning van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen is opgezet. Met DeTaalklas wordt voorzien in de vraag om intensief en specialistisch aanbod te bieden gericht op de taalontwikkeling in combinatie met de structuur, gedragsinterventies en voorspelbaarheid die past bij het onderwijs van cluster-4.

VierTaal is er trots op dat zij deze groep voor deze jonge leerlingen nu kunnen starten!

Op 14 januari 2020 was de officiële opening van DeTaalklas!  VierTaal hoopt u in het nieuwe kalenderjaar in DeTaalklas te mogen ontmoeten en vertellen dan graag meer over dit initiatief!