Ambulante Dienst Amsterdam

Ambulante Dienst Amsterdam

De ambulante dienst verzorgt begeleiding rondom leerlingen en studenten die problemen hebben met taal, communicatie en/of horen (taalontwikkelingsstoornis en slechthorendheid). Met behulp van ambulante begeleiding kunnen de leerlingen het regulier primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Regio Amsterdam

Ambulante Dienst Primair Onderwijs (PO) Amsterdam

Bij de Ambulante Dienst PO Amsterdam is de begeleiding gericht op de leerkracht, leerling, ouders en school. De dienst is verbonden aan 2 scholen voor speciaal onderwijs: de Alexander Roozendaalschool, voor kinderen met Taalontwikkelingsstoornissen (TOS), en de Professor Burgerschool, voor kinderen met auditieve problematiek/slechthorendheid (SH).

Bezoek Ambulante Dienst Amsterdam PO
Regio Amsterdam

Ambulante Dienst VO/MBO Amsterdam

Bij de Ambulante Dienst VO/MBO Amsterdam is de begeleiding erop gericht om de leerling/student zich binnen het onderwijs zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen met zijn/haar beperking. De dienst is verbonden aan het VierTaal College Amsterdam, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en met auditieve problematiek/slechthorendheid (SH).

Bezoek Ambulante Dienst Amsterdam VO/MBO