Presentaties op locatie

Het cursuscentrum geeft ook presentaties op locatie, bv. bij u op school, voor (een deel van) het schoolteam of voor leidsters van kinderopvang. Dit kan één van de bestaande presentaties zijn of een programma op maat. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot het cursusbureau, zie onderstaande gegevens. De cursussen/presentaties kunnen ook bijvoorbeeld als invulling van een studiedag worden gegeven of in overleg bij u op school (op maat) gegeven of op een door ons verzorgde locatie. De volgende presentaties zijn in het cursusjaar 2019-2020 op aanvraag:

Presentaties teamleden basisonderwijs (veelal 1 bijeenkomst)

 • Ervaar TOS
  Basismodule TOS
  Slechthorende leerlingen in de klas
  Luisterproblemen
  Woordenschat
  Woordvindingsproblemen
  Begrijpend lezen en TOS
  Meertaligheid, bijzonder gewoon!
  Kleurengrammatica/Taalreflectie
  Voorschotbenadering en Connect Klanken en Letters
  Effectievere vragen stellen aan taalzwakke kinderen
  Sensorische Informatieverwerking en TOS
  Signaleringslijst spraaktaalproblemen onderbouw
 • Cursus (bestaan uit meerdere bijeenkomsten) voor teamleden/ teams van basisscholen
 • TOS in het primair onderwijs
 • Korte voorlichtingen (maximaal 1 ½ uur) voor teams van basisscholen
 • Teamvoorlichting: TOS, een onzichtbare handicap.
 • Teamvoorlichting: Kinderen met een auditieve beperking: Slechthorende kinderen, niet alleen slechter, maar vooral anders horend.


Voor medewerkers voorscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

 • Herken TOS
 • Aan de slag met taal!