Richtlijnen

Er is een landelijke richtlijn opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/ of ondersteuning vanuit één van de instellingen voor cluster 2. Er zijn verschillende mogelijkheden van ondersteuning voor leerlingen met een auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis.

Afhankelijk van de ernst van de beperking en de hulpvraag van de reguliere school kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing op één van de cluster 2-scholen of voor een arrangement ten behoeve van ambulante begeleiding op de reguliere basisschool.

Een leerling behoort tot de doelgroep van onze instelling als

  • de leerling een ernstige taalontwikkelingsstoornis heeft of auditieve problemen waarmee wordt voldaan aan de criteria voor TOS of SH én
  • de reguliere school (meer) specifieke expertise nodig heeft dan zij zelf kan bieden (ondersteuningsvraag) om aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen én de leerling ernstige beperkingen ondervindt in de onderwijsparticipatie.