Samenwerking

Het is waardevol om de kennis van de ouders te benutten met name als het gaat om kinderen met een anders verlopende ontwikkeling. Ouders kennen hun kind het beste. Al vanaf de geboorte hebben zij de karaktereigenschappen van hun kind leren ontdekken en weten/voelen vaak hoe hun kind naar zichzelf en zijn omgeving kijkt.

Ouders weten als geen ander wat hun kind leuk en uitdagend vindt en waar zij tegenop zien. Ouders zijn aanwezig bij consultatiegesprekken, arts bezoeken en dergelijke. Zij hebben (medische) informatie die van belang kan zijn voor het krijgen van een compleet beeld van de ontwikkeling op verschillende gebieden.

Zodra een kind ambulante begeleiding krijgt, neemt de desbetreffende ambulant begeleider contact op met de ouders. De ambulant begeleider ondersteunt, informeert en adviseert de ouders op het gebied van auditieve en/of communicatieve beperking waarbij de gevolgen van de beperking in de onderwijssituatie onderwerp van gesprek zijn.

Daarnaast wordt de manier waarop de begeleiding op de school plaatsvindt besproken. De hulpvraag, de wensen en de behoeften van de ouders worden opgenomen in het begeleidingsplan. Ouders worden door school uitgenodigd bij de geplande evaluatiegesprekken. Deze gesprekken kunnen de reguliere oudergesprekken (rapportgesprekken) vervangen. 

Ouders ondertekenen bij de start van de begeleiding een formulier waarbij zij toestemming geven voor het uitwisselen van informatie tussen de ambulant begeleider en professioneel betrokkenen.