Begeleiding leerling

Waaruit bestaat de begeleiding van de leerling?

 

De begeleiding op school kan individueel of in een groepje gegeven worden. Ook leert de leerling zelf om te gaan met de taalontwikkelingsstoornis of het gehoorverlies en geeft de ambulant begeleider advies over eventuele aanpassingen en hulpmiddelen.

De duur en het aantal contactmomenten van de begeleiding wordt bepaald in de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) en is gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de school. Deze uitvoering van de ambulant begeleider kan variëren tussen de 15 en 60 contactmomenten per schooljaar.

In overleg met de school wordt bepaald op welke manier deze uitvoering vorm gegeven kan worden, waarbij wordt gekeken naar de relatie met de cluster 2-ondersteuningsvragen. In overleg is het mogelijk dat een gespecialiseerde leerkracht (met kennis van TOS) van de school de uitvoering voor zijn rekening neemt. In dat geval kan er een detacheringsovereenkomst worden afgesloten met VierTaal.

De doelen van de begeleiding en de evaluatie worden beschreven in het begeleidingsplan.

Wat kan de begeleiding inhouden:

 

  • Ondersteunen van de leerling bij de verschillende taalaspecten zoals spreken/luisteren, woordenschat, woordstructuur en zinsbouw.
  • Ondersteuning van de leerling bij schoolvakken die een beroep doen op de verschillende taalaspecten
  • Ondersteunen van de leerling bij het omgaan met zijn communicatieve en/of auditieve beperking, bijvoorbeeld door het inzetten van psycho-educatieDe uitvoering kan, afhankelijk van het doel, individueel of in kleine groepjes gedaan worden. Voor een effectieve begeleiding en uitvoering kan het in sommige gevallen nodig zijn om hulpmiddelen aan te schaffen. Hiervoor is geen vast budget, maar er wordt gekeken naar  inhoudelijke criteria om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Deze vergoeding moet verbonden zijn aan het begeleidingsplan of het OPP en moet specifiek dienen voor de TOS/SH-problematiek. De school kan ondersteuningsmaterialen bestellen en declareren via een formulier van de Ambulante Dienst. De ambulant begeleider kan hierbij helpen. Bij wisseling van school bepaalt de ambulant begeleider samen met de IB-er welke materialen meegaan met de leerling.

Begeleiding school en leerkracht

Lees meer

Speciaal onderwijs

lees meer

Terugplaatsing

Lees meer