Terugplaatsen van SO naar Ambulante Dienst

Terugplaatsing naar het basisonderwijs

Als een leerling vanuit de SO-school van VierTaal, Kentalis of Auris wordt teruggeplaatst naar het regulier onderwijs vindt gedurende een bepaalde periode begeleiding plaats. In deze periode wordt bekeken welke onderwijsbehoefte er bij de leerling in de nieuwe schoolsetting is en welke ondersteuningsbehoefte de basisschool heeft.

Begeleiding school en leerkracht

Lees meer

Begeleiding leerling

Lees meer

Speciaal onderwijs

Lees meer