Expertisecentrum Primair Onderwijs Amsterdam

Wat we bieden

Basismodules op locatie

Lees meer
Taal en spraak

Teamscholing en coaching op maat

Lees meer
Contact!

Wie zijn wij?

Contact
Cluster 2

Cursusaanbod Ambulante Dienst

Bekijken

Wat doet het Expertisecentrum?

Sinds januari 2023 zijn we met de regio Speciaal Onderwijs Amsterdam gestart met een tweejarige pilot om een expertisecentrum cluster 2 op te gaan zetten. Dit expertisecentrum zal naast de ambulante dienst Amsterdam bestaan en heeft als doel het duurzaam versterken van het regulier onderwijs. Het expertisecentrum zal zich daarom richten op het verstevigen van de basisondersteuning met betrekking tot taal op de reguliere basisscholen (en eventueel SO/SBO scholen).

Onze missie is daarin het ondersteunen van een taalrijke leeromgeving gericht op de communicatieve redzaamheid, waar óók onze cluster 2 leerlingen van profiteren. Het expertisecentrum is voor alle vragen die net niet voldoen aan de TOS/SH criteria, maar waar wel behoefte aan is. Dit kan helpen bij het vormgeven van meer inclusief onderwijs. VierTaal zal dit expertisecentrum samen gaan opzetten met Kentalis.

Onze missie

Het ondersteunen van een taalrijke leeromgeving in het regulier onderwijs gericht op communicatieve redzaamheid. Daar profiteren alle kinderen van, zowel regulier als cluster 2!

Samenwerking

Het Expertisecentrum PO Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting VierTaal en Koninklijke Kentalis.

Wie zijn wij