Expertisecentrum Primair Onderwijs Amsterdam

Wat doet het Expertisecentrum?

In januari 2023 zijn we in de regio Amsterdam gestart met een tweejarige pilot om een expertisecentrum cluster 2 op te zetten. Dit expertisecentrum zal naast de ambulante dienst van Viertaal Amsterdam bestaan en heeft als doel het duurzaam versterken van het regulier onderwijs. Het expertisecentrum zal zich daarom richten op het verstevigen van de basisondersteuning met betrekking tot taal op de reguliere basisscholen (en eventueel SO/SBO scholen).
Onze missie is daarin het ondersteunen van een taalrijke leeromgeving gericht op de communicatieve redzaamheid, waar óók onze cluster 2 leerlingen van profiteren.
Het Expertisecentrum biedt naast standaardcursussen op maat gemaakte scholing en coaching aan op het gebied van taalontwikkeling (naast TOS, leesonderwijs en woordenschat ook NT2 en meertaligheids vraagstukken). Het Expertisecentrum is er daarmee ook voor alle vragen die net niet voldoen aan de TOS/SH criteria, maar waar wel behoefte aan coaching is rondom het leerkrachthandelen. Het versterken van het leerkrachthandelen en het systeem rondom de school kan helpen bij het vormgeven van meer inclusief onderwijs.

Daarnaast zet het Expertisecentrum zich in om meer bekendheid te geven aan de cluster 2 doelgroep, TOS en SH, door onder andere workshops en modules te verzorgen op diverse PABO’s van Amsterdam en omstreken. Bij interesse kan het Expertisecentrum hiervoor worden benaderd.

Wat we bieden

Basismodules, teamscholing en coaching op maat

Lees meer
Taal en spraak

Spraaktaalproblemen signaleren in de onderbouw

Lees meer
Over

Wie zijn wij?

Contact
Specifiek cluster 2

Cursusaanbod Ambulante Dienst

Bekijken

Onze missie

Het ondersteunen van een taalrijke leeromgeving in het regulier onderwijs gericht op communicatieve redzaamheid. Daar profiteren alle kinderen van, zowel regulier als cluster 2!

Samenwerkingsvormen

Het Expertisecentrum wil actief samenwerken en kennis delen met de scholen en haar partners binnen de wijken van Amsterdam-Diemen.

Samenwerkingsvormen