Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Wat is een Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)?

 

TOS is een afkorting voor Taal-Ontwikkelings-Stoornis. TOS is aangeboren en het betekent dat het leren van taal niet vanzelf gaat.

TOS is niet hetzelfde als een taalachterstand. Een taalachterstand kun je inhalen. Maar TOS gaat niet ‘over’. Ook niet met logopedie en extra begeleiding. Daardoor blijft taal lastig, ook op volwassen leeftijd.

TOS is bij iedereen anders. Sommige mensen met TOS hebben vooral moeite met spreken. Zij kunnen niet makkelijk de juiste woorden vinden. Of ze vinden het lastig om goede zinnen te maken en een verhaal te vertellen. Anderen hebben ook moeite met het begrijpen van taal.

In deze presentatie kun je lezen welke onderdelen van taal lastig kunnen zijn: TOS-spraaktaal-web-uitleg.pdf (deelkracht.nl)

Hoe vaak komt het voor?

TOS komt bij ongeveer 7 % van de leerlingen voor. Dit betekent dat in een groep van 30 leerlingen 2 leerlingen TOS hebben.

Bij de volgende signalen kun je aan TOS denken:

  • Stil, weinig praten
  • Onduidelijk praten
  • Kromme zinnen maken en chaotisch vertellen
  • Klanken en woorden moeilijk onthouden
  • Minder woorden kennen en moeilijk op een woord kunnen komen
  • Moeite met luisteren en de aandacht ergens bij te houden
  • Opdrachten verkeerd uitvoeren

Op deze website staat per leeftijd waar je op kunt letten: Heeft mijn kind TOS? – AllesoverTOS

Maak je je zorgen over de taalontwikkeling van je kind? Dan kun je contact opnemen met een logopedist of het consultatiebureau.

 

Meertaligheid en TOS

Kinderen met TOS hebben moeite met het leren van alle talen; Nederlands EN de andere taal of talen die het kind thuis spreekt. Heeft je kind alleen moeite met het leren van Nederlands? Dan heeft je kind waarschijnlijk geen TOS.

Meer uitleg over TOS in andere talen vind je op Wat is TOS in 25 talen.

Denk je dat jouw meertalige kind TOS heeft? Dan is onderzoek nodig in alle talen die je kind spreekt. Je kunt contact zoeken met een gespecialiseerde logopedist. Bijvoorbeeld via: Stichting Meertalige Logopedie Nederland

Meer informatie

Op het internet is veel informatie over TOS te vinden. Deze website geeft een overzicht van wat er allemaal te vinden is: AllesoverTOS

De volgende organisaties bieden hulp aan leerlingen met een TOS en hun ouders: