Het team

De Ambulante Dienst PO Amsterdam is gehuisvest in de Alexander Roozendaalschool aan de Jan Tooropstraat te Amsterdam.

Ambulant begeleiders zijn gespecialiseerde leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten of orthopedagogen die bekend zijn met leerlingen met communicatieve en/of auditieve beperkingen.

Elk jaar wordt door middel van het volgen van studiedagen, cursussen en opleidingen onze expertise bij gehouden en vergroot.

Het AB team PO Amsterdam wordt geleid door de teamleider en werkt met 3 regio’s:
Noord, Waterland en Centrum (foto volgt)
Oost, Zuid, Zuidoost en Amstelronde (foto volgt)
Oud West + Nieuw West (foto team regio West)

Iedere regio heeft een eigen regiocoördinator.

De Ambulante Dienst werkt nauw samen met de begeleiders van het Trajectbureau en de medewerkers van de administratie.

Teamleider

Marieke Wolfsenm.wolfsen@viertaal.nl

Regiocoördinator West

Ingrid Warmenhoveni.warmenhoven@viertaal.nl

Regiocoördinator Oost

Karen Hoogermank.hoogerman@viertaal.nl

Regiocoördinator Noord

Marieke Breebaartm.breebaart@viertaal.nl

Traject begeleider

Annelies van Dijktb.ars@viertaal.nl

Traject begeleider

Margot Padttb.ars@viertaal.nl

Traject begeleider

Maaike Mollematb.ars@viertaal.nl

Trajectbegeleider

Anouk den Broedertb.ars@viertaal.nl

Administratie Ambulante Dienst

Rinie van der Groepr.vandergroep@viertaal.nl

Administratie Ambulante Dienst

Maaike Knijnenburgm.knijnenburg@viertaal.nl