Samenwerkingsvormen

Het Expertisecentrum wil actief samenwerken en kennis delen met de scholen en haar partners binnen de wijken van Amsterdam-Diemen. 

Het Expertisecentrum van VierTaal heeft inmiddels een goede samenwerking met diverse schoolbesturen in Amsterdam en partners vanuit de stad (o.a. Ben in de Buurt, BEN Amsterdam). Tevens is er veelvuldig afstemming met Kentalis om de vragen vanuit de wijken te bespreken.

In Amsterdam richten zowel Kentalis als Viertaal zich op ondersteuning van de (speciale) basisscholen in Amsterdam met leerlingen met een ondersteuningsarrangement. De huidige verdeling van de (s)bao’s in de regio tussen beide instellingen is historisch gegroeid. Gebiedsgericht werken vraagt van Kentalis en VierTaal een hernieuwde kijk op onze verdeling van scholen. Een verdeling per wijk sluit beter aan bij onze gezamenlijke ambitie om in het (s)bao inclusiever en meer thuisnabij onderwijs te realiseren. Dit betekent dat de wijken van Amsterdam zijn verdeeld tussen Kentalis en VierTaal.

Na de zomer van 2024 start de nieuwe wijkverdeling tussen Kentalis en VierTaal. De wijkverdeling ziet er als volgt uit:

Kentalis: Centrum Zuid, Oud-West, Zuidoost
VierTaal: Nieuw-West,Noord, Oost & Diemen

 Voor meer informatie over Vier Taal en het expertisecentrum kunt u contact opnemen met Eva Waij (e.waij@viertaal.nl ) tot aan de zomervakantie 2024 zal Eva worden vervangen door Denise Breusers (dbreusers@viertaal.nl) i.v.m. zwangerschapsverlof.