Ambulante Dienst Amsterdam

Wat we bieden

Voor ouders

Bekijken
Wat we bieden

Voor professionals

Bekijken
Aanmelden

Aanmeldprocedure

Bekijken
Aan de slag

Cursusaanbod Ambulante Dienst

Bekijken

Expertisecentrum Primair Onderwijs Amsterdam

Gericht op het verstevigen van de basisondersteuning met betrekking tot taal op de reguliere basisscholen, voor vragen die net niet voldoen aan de TOS/SH criteria.

Meer informatie

Wat houdt Ambulante Begeleiding in?

De Ambulante Dienst verzorgt begeleiding aan leerlingen met Taal Ontwikkelings Stoornissen (TOS) en/of Slechthorende leerlingen (SH) in het (speciaal) basisonderwijs in de regio’s Amsterdam-Diemen, Purmerend, Waterland en Amstelronde. De dienst richt zich op de ondersteuning van leerlingen, onderwijsgevenden, ouders en zorgverleners.

Ambulante begeleiding in de regio Amsterdam heeft tot doel het geven van begeleiding aan leerkrachten, slechthorende kinderen en kinderen met TOS in het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het team van onze dienst bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten, logopedisten, en een gedragskundige. De dienst bestaat uit meer dan 50 begeleiders die op ruim 150 scholen in de regio Amsterdam, Diemen, Amstelronde, Purmerend en Waterland werkzaam zijn. In alle vijf genoemde regio’s zijn de ambulant begeleiders aan de scholen verbonden. Vanuit de ambulante diensten worden leerlingen begeleid die via een traject van aanmelden en afstemmen (A&A) een ondersteuningsarrangement hebben gekregen van de CvO (Commissie van Onderwijs) van Stichting VierTaal. De begeleiding vindt plaats op reguliere scholen.

De dienstverlening van de Ambulante Dienst Amsterdam omvat :

  • Consultatie en Advies over leerlingen die aanwijsbare spraaktaalproblemen hebben, slechthorend zijn of andere communicatieve beperkingen hebben (A&A fase 1)
  • Ambulante begeleiding en leerlingbegeleiding middels een onderwijsarrangement (A&A fase 3)


Tijdelijke stopzetting A&A

Vanwege de wachtlijsten en de op handen zijnde herverdeling kunnen alleen complete dossiers worden ingediend. Een compleet dossier wordt bij de Commissie van Onderzoek ingediend voor de aanvraag van een arrangement. Als dit arrangement wordt toegekend, ontvangt u hiervan bericht. Het arrangement zal dan worden doorgezet naar de ambulante dienst. Wanneer wij bij de check van het dossier zien dat het dossier nog niet compleet is zullen wij u een bericht sturen. De ontbrekende stukken kunnen binnen 2 weken na het verzenden van deze mail bij ons worden aangeleverd.

Mochten wij binnen deze periode niets ontvangen, dan zullen wij het dossier sluiten.

Visie van de Ambulante Dienst

Gelijke kansen door verschil te maken’, dat is de missie van VierTaal. Dit geldt voor zowel het onderwijs als de Ambulante Dienst (AD). Wij bereiden leerlingen/studenten zo goed mogelijk voor op deelname aan de maatschappij. Dit doen we door hen te helpen bij de ontwikkeling van taal- en communicatieve vaardigheden.

Visie Ambulante Dienst

Siméa

In de stichting Siméa werken de besturen van de vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen. De besturen hebben hun strategische belangenbehartiging in de Stichting ondergebracht.

Siméa

Werken bij de Ambulante Dienst

Wil jij werken in een stimulerende omgeving en zoek je een leeromgeving waar aandacht is voor de leerling én voor jou? Neem dan contact op!

Werken bij de Ambulante Dienst

Cursusaanbod en workshops