De Ambulante Dienst

De Ambulante Dienst PO cluster 2 maakt deel uit van Stichting VierTaal. Binnen VierTaal werken we samen met drie andere ambulante diensten en zeven scholen voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een auditieve beperking in de regio’s Amsterdam, Almere, Schagen en Den Haag. Hierdoor kunnen we als dienst gebruikmaken van alle kennis en faciliteiten die de scholen en diensten samen hebben en op deze manier onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs geven. In alle vier genoemde regio’s zijn de ambulante diensten aan de scholen verbonden.

Vanuit de ambulante diensten worden leerlingen begeleid die een ondersteuningsarrangement hebben gekregen van de CvO (Commissie van Onderwijs) van Stichting VierTaal. De begeleiding vindt plaats op reguliere scholen.

Ondersteuning van de ambulant begeleider

Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. De vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de school en de onderwijsbehoefte van de leerling. De begeleiding van de ambulant begeleider bestaat uit twee delen; de begeleiding van de leerkracht/school (vanuit de ondersteuningsbehoefte) en de begeleiding van de leerling (vanuit de onderwijsbehoefte).

 

Ambulante Dienst

Begeleiding

Ambulante Dienst

Wat is TOS?

Ambulante Dienst

Wat is SH?

Ambulante Dienst

Passend onderwijs

Het Team van de Ambulante Dienst Amsterdam

Ambulante Dienst

Op de Ambulante Dienst werkt een professioneel team samen aan onderwijs en ondersteuning voor elke leerling. Alle medewerkers zijn nauw betrokken bij de vormgeving van het onderwijs.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting VierTaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.

Lees meer

Klachtenregeling

Een goede samenwerking met ouders, verzorgers en samenwerkende partners vinden we erg belangrijk. Maar wat gebeurt er als we het niet eens zijn met elkaar en er samen niet uitkomen? Daar heeft Stichting VierTaal een klachtenregeling voor. In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht indient en wat wij hiermee doen.

Lees meer