Cursusaanbod

Cursuscentrum

Naast directe leerlingbegeleiding verzorgt de dienst Ambulante Begeleiding Cluster 2 ook diverse presentaties en workshops. Via onze workshops willen wij onze kennis en ervaring delen met onderwijsprofessionals die werken met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorende leerlingen (SH), zodat de kennis en vaardigheden worden versterkt.
Wij bieden deze individuele cursussen TOS en SH voor €50 per losse module.
Voor leerkrachten en ib-ers die begeleid worden vanuit VierTaal, is dit kosteloos. Deze kosten worden vergoed door VierTaal vanuit het leerlingenbudget. Per leerling worden maximaal 2 deelnemers per module gefinancierd.
Omdat niet alle scholen werken met een 5 gelijke schooldagenmodel vinden al onze cursussen plaats op de woensdagmiddag van 15.00-17.30 uur.

Alle workshops die gegeven worden op het cursuscentrum kunnen ook als teamscholing gegeven worden op uw eigen locatie. Daarnaast bieden wij nog diverse andere workshops aan. De kosten van een workshop bedragen ongeveer €500 maar voor een specifieke offerte en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cursusfolder ( zie rechts van deze pagina) of kunt u contact opnemen met cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl.

Slechthorend (SH) –  10 januari 2024
In samenwerking met Kentalis bieden wij de workshop Begeleiding van een SH leerling in de klas aan. Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen. Voor deelnemers die begeleiding ontvangen vanuit VierTaal of Kentalis is deze cursus kosteloos.

Herken TOS bij kleuters –  24 januari 2024
Nieuwe cursus speciaal voor de leerkrachten van groep 1 en 2. Deze cursus is een goede voorloper op de startmodule. Hierbij leer je de meest voorkomende problemen in de spraak-taalontwikkeling te leren herkennen. 

TOS Startmodule
De startmodule bestaat uit het volgende drieluik:

1.1. Ervaar TOS –  31-01-2024, 06-03-2024
1.2  De theorie van de Spraaktaalontwikkeling  07-02-2024, 13-03-2024
1.3  Communicatief redzamer 1 14-02-2023, 27-03-2024 

Met dit drieluik trachten we de leerkracht een brede kijk op TOS mee te geven. De leerkracht ervaart wat TOS inhoudt, de leerkracht krijgt kennis over TOS en de leerkracht weet hoe te handelen bij een leerling met TOS. Het drieluik wordt in meerdere rondes gegeven. Je schrijft je per ronde in. Inschrijven voor Ronde 3 en 4 kan na de herfstvakantie.

Taal uitlokken bij taalzwakke kinderen 17-01-2024
In deze workshop ontdek je hoe je op een effectieve manier taal lokt bij kinderen.

Zinsbouw in kleuren (kleuren grammatica) 18-10-2023 (OB/MB), 29-11-23 (BB)
In deze workshop maak je kennis met de kleurengrammatica. Een specifieke aanpak voor zowel jonge als oudere kinderen met een TOS om spelenderwijs te reflecteren op taal en het bouwen van zinnen met behulp van een goede, visuele ondersteuning. Deze workshop kent een variant voor de onder- en middenbouw en voor de bovenbouw.

De cursussen worden op het cursuscentrum gegeven. U kunt zich hier individueel voor inschrijven. Als u in onderstaand menu op een cursus klikt, verschijnt er een uitgebreide beschrijving over de inhoud van de cursus en informatie met betrekking tot data en tijden. Inschrijven kan vanaf 1 juli 2023.

Let op! Voor het annuleren van een cursus berekenen we een bedrag van € 25. Ook bij gratis aangeboden cursussen.

* de website is geoptimaliseerd voor gebruik op een pc of mac.  Wij raden u aan bij het inschrijven gebruik te maken van deze devices.

Contact

Cursuscentrum Stichting VierTaal Ambulante Dienst PO
cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl

contactformulier

Cursusaanbod

Cursusaanbod Stichting VierTaal

Stichting VierTaal biedt in alle regio's diverse cursussen en workshops aan. Meer weten over het volledige aanbod? Kijk dan op de website van VierTaal

Cursusaanbod VierTaal