Cursusaanbod

Cursuscentrum

Naast directe leerlingbegeleiding verzorgt de dienst Ambulante Begeleiding Cluster 2 ook presentaties, workshops en cursussen. Via onze workshops willen wij onze kennis en ervaring delen met onderwijsprofessionals die werken met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorende leerlingen (SH), zodat de kennis en vaardigheden worden versterkt.
Wij bieden deze individuele cursussen TOS en SH en de materialenmarkt kosteloos aan voor leerkrachten, rt-ers, onderwijsondersteunders en ib-ers die begeleid worden vanuit VierTaal.
Bij annulering van deze cursussen reken wij € 25 annuleringskosten.
Voor andere geïnteresseerden, die geen begeleiding ontvangen van Viertaal, zijn de kosten € 75 per losse module, compleet € 375.
Voor alle workshops die gegeven worden op het cursuscentrum, kunnen ook als teamscholing gegeven worden op uw eigen locatie. Daarnaast bieden wij nog een extra workshop specifiek voor teamscholing: Taal Aangepakt. Voor een workshop van 2 ½ uur met maximaal 20 deelnemers, wordt een totaal tarief gerekend van €500. De startmodule bestaat uit 3 bijeenkomsten (of dagdelen). Als u de gehele startmodule afneemt ontvangt u een korting en betaalt u €1450. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cursusfolder ( zie rechts van deze pagina) of kunt u contact opnemen met cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl.

Slechthorend (SH)

In samenwerking met Kentalis bieden wij de workshop Begeleiding van een SH leerling in de klas aan. Deze is voor deelnemers die begeleiding ontvangen vanuit Kentalis of Viertaal gratis.
Bij annulering wordt er een bedrag van € 25 in rekening gebracht.

Herken TOS bij kleuters
Nieuwe cursus speciaal voor de leerkrachten van groep 1 en 2. Voor deze cursus is de startmodule geen verplichting.

TOS Startmodule 

De startmodule bestaat uit het volgende drieluik:

1.1. Ervaar TOS
1.2  De theorie van de Spraaktaalontwikkeling  
1.3  Communicatief redzamer 

Met dit drieluik trachten we de leerkracht een brede kijk op TOS mee te geven. De leerkracht ervaart wat TOS inhoudt, de leerkracht krijgt kennis over TOS en de leerkracht weet hoe te handelen bij een leerling met TOS.

Het is verplicht om eerst de startmodule te hebben gevolgd (of ingeschreven staan), voordat een verdiepingscursus kan worden gevolgd.

Verdiepingscursussen

2.   Luisterproblemen
3.   
Woordenschat
4.   Woordvindingsproblemen
5.   Meertaligheid, bijzonder gewoon!
6.   Zinsbouw in kleuren (kleurengrammatica) (aparte bijeenkomst voor OB/MB en BB)
7.   TOS en de Voorschotbenadering
8.  Taal uitlokken bij taalzwakke kinderen
9.   Begrijpend lezen

De cursussen worden op het cursuscentrum gegeven. U kunt zich hier individueel voor inschrijven. Als u in onderstaand menu op een cursus klikt, verschijnt er een uitgebreide beschrijving over de inhoud van de cursus en informatie met betrekking tot data en tijden. Inschrijven voor schooljaar 2022-2023 kan vanaf woensdag 24 augustus 2022.

Let op! Voor het annuleren van een cursus berekenen we een bedrag van € 25. Ook bij gratis aangeboden cursussen.

* de website is geoptimaliseerd voor gebruik op een pc of mac.  Wij raden u aan bij het inschrijven gebruik te maken van deze devices.

Contact

Cursuscentrum Stichting VierTaal Ambulante Dienst PO
cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl

contactformulier

Cursusaanbod

Cursusaanbod Stichting VierTaal

Stichting VierTaal biedt in alle regio's diverse cursussen en workshops aan. Meer weten over het volledige aanbod? Kijk dan op de website van VierTaal

Cursusaanbod VierTaal