Wat kunt u verwachten?

Wat doet de ambulante dienst?

De ambulante dienst helpt leerlingen met taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies in het regulier onderwijs. We ondersteunen de leerkracht en begeleiden de leerling, als dat nodig is.  Onze dienst hoort bij een school voor speciaal onderwijs van Stichting VierTaal. Daar werken gespecialiseerde leerkrachten samen met logopedisten en gedragsdeskundigen. Zij zorgen samen voor goed onderwijs aan leerlingen met problemen in de communicatie.

De ambulant begeleider zal eerst bekijken wat de leerling extra nodig heeft op school. Daarna maakt de ambulant begeleider samen met de leerkracht, ouders en/of leerling een plan voor de begeleiding. Regelmatig bekijken ze samen hoe het gaat op school.

 

Dit kan de ambulant begeleider doen:
  • informatie en advies geven aan de leerkracht;
  • adviseren over aanpassingen in de klas en het gebruik van hulpmiddelen;
  • de leerling helpen op school

 

De ambulant begeleider wil ervoor zorgen dat de leerling zich veilig voelt op school en zich goed kan ontwikkelen. Gehoorverlies en TOS hebben veel invloed op  de taalontwikkeling. Daarom heeft de ambulant begeleider veel aandacht voor vragen als: Hoe weet je of iemand jou heeft begrepen? Hoe kun jij de ander begrijpen? En hoe kom je voor jezelf op als je iets niet leuk vindt of niet begrijpt?