Informatie voor de ouders

Ouders zijn voor ons een belangrijke gesprekspartner. Samen met u kijken wij naar waar uw kind goed in is en waarin het nog extra ondersteuning kan gebruiken. Daarmee zoeken wij samen met u als ouders, de school, logopedie en ook de leerling naar een passende begeleiding en hulp voor de auditieve- en/ of communicatieve beperkingen die uw kind ondervindt in het onderwijs.

Informatie

Taalontwikkelingsstoornis

Informatie

Slechthorendheid (SH)

Informatie

Wat u kunt verwachten

Informatie

Ouderbetrokkenheid