Visie op ouderbetrokkenheid AB

Ieder kind in onze begeleiding heeft recht op een goede samenwerking tussen de ambulant begeleider, de school en de ouders/verzorgers, waarbij de ouders ervaringsdeskundige zijn van hun kind. De ambulant begeleider is de externe deskundige voor school en ouders. Als ambulante dienst willen wij graag in openheid met ouders de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind bevorderen. Ons uitgangspunt hierbij is een onderzoekende houding, wederzijdse betrokkenheid, respect en het denken in mogelijkheden. 

Kernwaarden:
Lef – eigenaarschap – samen – vakkundig

Samenwerken – Onderzoeken – Oplossingsgericht – Betrokken


Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk?
Samen bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling.
Bevordert het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen.
Duidelijke communicatie zorgt voor afstemming in ieders verwachtingen en wensen.

Wat is belangrijk?
Vertrouwen/ respecteren/ met elkaar praten.
De leerkracht als professional, de ouder als opvoeder/ ervaringsdeskundige.
Duidelijkheid bieden
Wederzijdse verwachtingen uitspreken.
Het kind centraal stellen.

Wat verwachten we van ouders?
Betrokkenheid bij de begeleiding van de leerling (educatief partnerschap)
Betrokkenheid bij school: op de hoogte van de leervordering en de belangstelling tonen en voor wat er op school gebeurt.
Betrokkenheid bij logopedie.

Hoe ziet dat er binnen de AB uit?
  Startgesprek met ouders:
Wederzijdse verwachtingen en wensen
Afspraken vastleggen (wanneer AB, hoe vaak, inhoud)
Informatie uitwisselen over de leerling (thuissituatie/ taalontwikkeling/ school)

  Elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen (gesprek/ mail/ app)
Bij voortgangsgesprekken aanwezig zijn.
Aanleveren van logopedische gegevens, gehoorgegevens en psychologisch onderzoek om een volgende fase te kunnen aanvragen.
Informeren van de AB-er indien er sprake is van ziekte, wisseling van school of logopedie.

Wat mogen ouders van ons verwachten?
Regelmatige terugkoppeling over hoe de AB verloopt en hoe de leerling zich ontwikkelt (digischrift, gesprekken).
Aanvraag regelen indien er sprake is van de overgang naar een volgende  AB-fase.
Samenwerking met school en logopedie, zodat de ontwikkeling van de leerling zo optimaal mogelijk kan verlopen.
Informatie over TOS/ SH als ouders daar vragen over hebben.