Ambulante Dienst Amsterdam

Wat we bieden

Voor ouders

Bekijken
Wat we bieden

Voor professionals

Bekijken
Aanmelden

Aanmeldprocedure

Bekijken
Aan de slag

Cursusaanbod Ambulante Dienst

Bekijken

Wat houdt Ambulante Begeleiding in?

De Ambulante Dienst verzorgt begeleiding aan leerlingen met Taal Ontwikkelings Stoornissen (TOS) en/of Slechthorende leerlingen (SH) in het (speciaal) basisonderwijs in de regio’s Amsterdam-Diemen, Purmerend, Waterland en Amstelronde. De dienst richt zich op de ondersteuning van leerlingen, onderwijsgevenden, ouders en zorgverleners.

Ambulante begeleiding in de regio Amsterdam heeft tot doel het geven van begeleiding aan leerkrachten, slechthorende kinderen en kinderen met TOS in het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het team van onze dienst bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten, logopedisten, en een gedragskundige. De dienst bestaat uit meer dan 50 begeleiders die op ruim 150 scholen in de regio Amsterdam, Diemen, Amstelronde, Purmerend en Waterland werkzaam zijn. In alle vijf genoemde regio’s zijn de ambulant begeleiders aan de scholen verbonden. Vanuit de ambulante diensten worden leerlingen begeleid die via een traject van aanmelden en afstemmen (A&A) een ondersteuningsarrangement hebben gekregen van de CvO (Commissie van Onderwijs) van Stichting VierTaal. De begeleiding vindt plaats op reguliere scholen.

De dienstverlening van de Ambulante Dienst Amsterdam omvat :

 

  • Consultatie en Advies over leerlingen die aanwijsbare spraaktaalproblemen hebben, slechthorend zijn of andere communicatieve beperkingen hebben (A&A fase 1)
  • Traject begeleiding en praktische hulp voor leerlingen met een vermoedelijke TOS, slechthorendheid of andere communicatieve beperkingen waardoor de communicatieve redzaamheid zeer gering is (A&A fase 2)
  • Ambulante begeleiding en leerlingbegeleiding middels een onderwijsarrangement (A&A fase 3)


De Dienstverlening spitst zich toe op A&A fase 1 en A&A fase 2 en verwijst leerlingen door naar de Commissie van Onderzoek indien er meer intensieve hulp nodig is.

Update mei 2023: op dit moment is er een beperkte mogelijkheid voor het begeleiden van leerlingen vanuit de Ambulante Dienst.
De mogelijkheden zijn afhankelijk van de regio en de beschikbaarheid van de ambulant begeleider.

Visie van de Ambulante Dienst

Gelijke kansen door verschil te maken’, dat is de missie van VierTaal. Dit geldt voor zowel het onderwijs als de Ambulante Dienst (AD). Wij bereiden leerlingen/studenten zo goed mogelijk voor op deelname aan de maatschappij. Dit doen we door hen te helpen bij de ontwikkeling van taal- en communicatieve vaardigheden.

Visie Ambulante Dienst

Siméa

In de stichting Siméa werken de besturen van de vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen. De besturen hebben hun strategische belangenbehartiging in de Stichting ondergebracht.

Siméa

Werken bij de Ambulante Dienst

Wil jij werken in een stimulerende omgeving en zoek je een leeromgeving waar aandacht is voor de leerling én voor jou? Neem dan contact op!

Werken bij de Ambulante Dienst

Nieuws

Nieuwsitem

Wereld TOS dag – oktober 2022

lees meer
2 februari 2022 - Nieuwsitem

Speciaalonderwijsevent.nl – 17 t/m 23 maart ’22

lees meer
Nieuwsitem

Wereld TOS dag – 15 oktober 2021

lees meer

Cursusaanbod en workshops